Savā darbā izmantoju vairākas terapeitiskās metodes: sistēmiskos izvietojumus (sistēmfenomenoloģisko metodi); MAK (metaforiski-asociatīvās kārtis), holodinamiku, vadu transformatīvās spēles. Esmu apguvusi Access Bars metodiku kā praktiķis. Tāpat terapeitiskajā procesā integrēju dziedāšanu, muzikālu improvizāciju, folkloru kā arhetipisku materiālu, rakstīšanu un poēziju. Terapeitiskā darbā metodes savstarpēji savietoju; pēc klienta vēlmēm iespējams izvēlēties darbu ar konkrētu metodi.

Sistēmiskos izvietojumus praktizēju kopš 2010. gada, sākonēji to apgūstot pie Svetlanas Privaļskajas un Dāvida Persica (Maskava) 2008-2014. gadā. Pie šiem skolotājiem esmu apguvusi arī holodinamikas metodi (I-III fāze 2008.-2010.g). No 2018. gada turpinu pilnveidot zināšanas un prasmes Центр Современных системных расстановок (Jeļena Veselago). Esmu ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē (2018). 2021. gadā esmu ieguvusi sertifikātu kā Access Bars metodes praktiķe.

Par katru no metodēm vairāk iespējams uzzināt apakšsadaļās.