Holodinamika

Pozitīvā nolūka atrašana

Holodaina transformācijas atslēga ir tā pozitīvā nolūka atklāšana. Cik bieži mēs jautājam savām problēmām, sāpēm ikdienā — garīgām un fiziskām — ko labu tās mums vēlas dāvāt? Ar ko tās ir atnākušas pie mums? Kurp vedina, aicina? Man ļoti tuvs šķiet salīdzinājums ar dzemdību sāpēm, jo to «labums» ir acīmredzams. Katra kontrakcija, katrs sāpju vilnis …

Continue Reading