• Sistēmiskā pieeja (sistēmfenomenoloģiskā, Helingera metode);
  • MAK (metaforiski-asociatīvās kārtis)
  • Holodinamika
  • Laika līniju dziedināšana
  • Akaši hroniku lasījumi/diagnostika
  • Taro

*Pēc klienta vēlmēm iespējams izvēlēties darbu ar konkrētu metodi vai arī izvēlos to sesijas procesā inuitīvi, kombinējot dažādas.

Maksa par individuālu sesiju (1,5-2 h) – 70 eur.
Maksa par individuālu īso sesiju (līdz 1h) – 40 eur.

Sesijas notiek attālināti (Zoom, u.c) vai klātienē (Siguldā, Rīgā).

Pieteikties sesijai:
@dveseleselpa