Savā darbā izmantoju sistēmiskos izvietojumus (sistēmfenomenoloģisko metodi); MAK (metaforiski-asociatīvās kārtis), holodinamiku, vadu transformatīvās spēles. Tāpat terapeitiskajā procesā integrēju dziedāšanu, muzikālu improvizāciju, folkloru kā arhetipisku materiālu, rakstīšanu un poēziju. Pēc klienta vēlmēm iespējams izvēlēties darbu ar konkrētu metodi, individuāli vai grupā.

Grupas formāts:

  • Tematiskās izvietojumu vai MAK (metaforiski-asociatīvo kāršu) terapeitiskās grupas. Grupas struktūra: teorētisks ievads pieteiktajā tēmā; praktiski diagnostiski vingrinājumi dalībniekiem.   – Pieteikties tematiskajai grupai
  • Profesionālās sistēmiskās intervīzijas grupas (grupas palīdzošajiem praktiķiem). Grupas struktūra: dalīšanās aplis par dalībnieku aktualitātēm, praktiski 2-3 diagnostiski darbi; pēc grupas dinamikas – vingrinājumi visiem dalībniekiem, noslēguma aplis.Pieteikties profesionālajai grupai
  • Sistēmisko izvietojumu klientu grupas. Grupas ietvaros notiek 1-3 pilni izvietojumi. Grupā iespējams piedalīties kā klientam, aizvietotājam vai vērotājam. Pieteikties izvietojumiem grupas formātā 
  • MAK (metaforiski-asociatīvo kāršu) apmācību grupas

>>> Tuvākie notikumi <<<<

Individuālas sesijas

1-1.5 h gara terapeitiska sesija, izmantojot sistēmisko izvietojumu metodi, metaforiski-asociatīvās kārtis, holodinamiku.

Sesijas notiek attālināti (Zoom, u.c) vai klātienē (Siguldā).

Maksa par individuālu sesiju vai izvietojumu grupas formātā – 50 eur. Maksa par dalību grupu nodarbībās (transformatīvās spēles, tematiskās grupas) variē – skat. notikumu aprakstā.