Savā darbā izmantoju sistēmiskos izvietojumus (sistēmfenomenoloģisko metodi); MAK (metaforiski-asociatīvās kārtis), holodinamiku, Laika līniju dziedināšananu, vadu transformatīvās spēles. Tāpat terapeitiskajā procesā integrēju dziedāšanu, muzikālu un kustību improvizāciju, folkloru kā arhetipisku materiālu, rakstīšanu un poēziju. Pēc klienta vēlmēm iespējams izvēlēties darbu ar konkrētu metodi, individuāli vai grupā.

Grupas formāts:

  • Sistēmisko izvietojumu klientu grupas. Grupas ietvaros notiek 1-2 pilni izvietojumi. Grupā iespējams piedalīties kā klientam, aizvietotājam vai vērotājam.
    Pieteikties sistēmisko izvietojumu grupai
  • Profesionālās sistēmiskās intervīzijas grupas (grupas palīdzošajiem praktiķiem). Grupas struktūra: dalīšanās aplis par dalībnieku aktualitātēm, sistēmiski diagnostiskie darbi pieteiktajā tēmā . Pieteikties profesionālajai grupai
  • MAK (metaforiski-asociatīvo kāršu) apmācību grupas (skat. aktuālo infomāciju Notikumu sadaļā)

>>> Tuvākie notikumi <<<<

Individuālas sesijas

1-1.5 h gara terapeitiska sesija, izmantojot sistēmisko izvietojumu metodi, metaforiski-asociatīvās kārtis, holodinamiku.

Sesijas notiek attālināti (Zoom, u.c) vai klātienē (Siguldā, Rīgā).

Maksa par individuālu sesiju vai izvietojumu grupas formātā – 60 eur. Maksa par dalību grupu nodarbībās (transformatīvās spēles, tematiskās grupas) variē – skat. notikumu aprakstā.
Pieteikties individuālai sesijai