Kas ir MAK?

Tā ir projektīva metode, ar kuras palīdzību daudz tiešākā veidā iespējama zemapziņas procesu diagnostika un dziedināšana, izmantojot asociācijas un metaforas kā pavadoņus dvēseles pasaulē. Atšķirībā no orākulu vai taro kārtīm, MAK nav universāla skaidrojuma – tās nozīmē to, ko Tu tajās redzi. MAK ir jautājumu māksla – līdz risinājumam un atklāsmei klients nonāk, meklējot atbildes sevī, MAK konsultanta pavadībā.

MAK ir brīnišķīgs instruments ne tikai darbā ar otru terapeitiskā nozīmē, kas integrējas praktiski ar jebkuru palīdzošo praksi, bet arī atbalsts prasmē mācīties būt klātesošam, dzirdēt otru un redzēt “aiz”. Kā metode tās palīdz apgūt uzdot “īstos” jautājumus un spēt sagaidīt atbildes.


Aktuālās apmācību MAK lietošanā skati šeit: https://metaphorica.eu//

@dveseleselpa