Kas ir MAK? Tā ir projektīva metode, ar kuras palīdzību daudz tiešākā veidā iespējama zemapziņas procesu diagnostika un dziedināšana, izmantojot asociācijas un metaforas kā pavadoņus dvēseles pasaulē. Atšķirībā no orākulu vai taro kārtīm, MAK nav universāla skaidrojuma un darbs ar tām ietver aktīvu klienta līdzdarbību. MAK ir jautājumu māksla – līdz risinājumam un atklāsmei klients nonāk, meklējot atbildes sevī, MAK konsultanta pavadībā.

Savā praksē izmantoju MAK gan kā patsāvīgu metodi, gan arī kā papildinstrumentu sistēmiskajā darbā, šīs pieejas savietojot.
Vadu arī apmācības MAK lietošanā – vairāk informācijas šeit – https://mak.mozellosite.com/