Holodinamika

Tēli un to interpretācija

Holodinamikas process ir mūsu iekšējo tēlu spēle un pārtapšana; mūsu zemapziņas saruna ar mums tēlu valodā. Vai to iespējams pilnībā iztulkot, atšifrēt, padarīt saprotamu mūsu apziņai? Itin bieži nācies dzirdēt jautājumu no ceļiniekiem pēc procesa — kas tas bija? Kā to saprast? Vai tā bija mana iepriekšējā dzīve/dzimtas vēsture/ vēl kas cits? Prāts vienmēr vēlas …

Continue Reading