Vīrišķais un sievišķais

Risinot dzīves uzdevumus, mēs vienlaikus izmantojam savas vīrišķās un sievišķās kvalitātes. Daudzās filosofiskās sistēmās (piemēram, I-czin) tiek runāts par šo spēku proporciju izpausmi visdažādākajos aspektos. Iepazīstot savu dvēseles kustību mēs varam sākt atšķirt, kurus mūsu stāvokļus, izvēles, vektorus pamatā ietekmē sievišķā un kurus – vīrišķā […]

Read more