Latest Past Events

Sistēmiskie izvietojumi Rīgā

Piektdien, 6.10., 18.00-21.30 klātienes sistēmisko izvietojumu grupa Rīgā. Pieejamas divas klientu vietas. Izvietojumā iespējams piedalīties kā klientam (risināt savu jautājumu), kā aizvietotājam (iejūtoties lomās izvietojumā) vai kā vērotājam. Risināmais jautājums …