Holodinamika ir dvēseles dziedināšanas metode, kuras aizsācējs ir Vernons Vulfs (ASV). Nosaukums sastāv no jēdzieniem “whole” un “dynamics”, kas tulkojama dažādi : kā “kustība veselumā” vai “veseluma kustība”.  Es šo metodi esmu mācījusies pie psihologu pārabSvetlanas Privaļskajas un Dāvida Persica (Maskava), kas savā laikā to apguvuši no autora un savā praksē pārveidojuši un papildinājuši. Personīgi jūtu, ka līdzīgi sistēmiskajiem izvietojumiem, šī ir metode strādā ar universāliem fenomeniem, bet izpildījumā un niansēs jau ir piemērojama un adaptējama katra vadītāja redzējumam (piemēram, brīnišķīgs vadītājs ar savu pieeju Latvijā ir Jānis Vītols).

Katra dvēsele tiecas uz veselumu un veselums mūsos – uz attīstību un izmaiņu. Tas ir nebeidzams process, spēle, kura dalībnieki mēs esam un tajā varam palīdzēt viens otram.

Vairāk par to, kā noris holodinamikas process, varat lasīt šeit, kā arī citos rakstos kategorijā Holodinamika.

@dveseleselpa