*Lai rezervētu klienta vietu, veicama priekšapmaksa 10 eiro. Neierašanās gadījumā priekšapmaksa netiek atgriezta, bet var tikt pārcelta uz citu reizi. Priekšapmaksa var tikt atgriezta, brīdinot par neierašanos uz grupu 24 h iepriekš. Grupas atcelšanas gadījumā apmaksa var tikt atgriezta vai pārcelta uz citu reizi (pēc klienta vēlēšanās). Aizvietotājiem priekšapmaksa nav nepieciešama, pieteikšanās - vēlama. Ja jūties nevesels/a - labāk paliec mājās.
Tuvākie grupu datumi apskatāmi notikumu kalendārā: www.dveseleselpa.lv/events. Ja interesējies vispārēji, atstāj šo lauku brīvu, un es informēšu Tevi par tuvākajām grupām.
*Darbs grupā ir konfidencionāls; *Cieņpilna attieksme pret citiem dalībniekiem. Nekomentē, neinterpretē, nedod padomus. Dalies ar informāciju tikai no savas lomas (kā aizvietotājs) un pēc vadītāja uzaicinājuma. *Ja grupa jāatstāj agrāk, brīdini par to vadītāju pirms grupas sākuma. Tāpat pabrīdini, ja grupai plāno pievienoties vēlāk. *STOP noteikums – rūpējies par savu psiholoģisko komfortu. Ja atrašanās lomā ir emocionāli, enerģētiski grūta, informē par to vadītāju, un tu varēsi iziet no aizvietotās lomas. Tu vari atteikties būt aizvietotājs jebkādai lomai jebkura iemesla dēļ. Tāpat tev ir iespēja jebkurā brīdī pārtraukt savu izvietojumu, ja esi klients, nepaskaidrojot iemeslu. Šādā gadījumā apmaksa par izvietojumu netiek ņemta, paturot 10 eiro priekšapmaksu. Priekšapmaksa var tikt atgriezta, brīdinot par neierašanos uz grupu 24 h iepriekš; citos gadījumos apmaksa netiek atgriezta, bet var tikt pārcelta vienu reizi.