*Lai rezervētu klienta vietu, veicama priekšapmaksa 20 eiro. Neierašanās gadījumā priekšapmaksa netiek atgriezta, bet var tikt pārcelta uz citu reizi. Priekšapmaksa var tikt atgriezta, brīdinot par neierašanos uz grupu 24 h iepriekš. Grupas atcelšanas gadījumā apmaksa var tikt atgriezta vai pārcelta uz citu reizi (pēc klienta vēlēšanās). Aizvietotājiem priekšapmaksa nav nepieciešama, pieteikšanās - vēlama.
Tuvākie grupu datumi apskatāmi notikumu kalendārā: www.dveseleselpa.lv/events. Ja interesējies vispārēji, atstāj šo lauku brīvu, un es informēšu Tevi par tuvākajām grupām.
*Darbs grupā ir konfidencionāls; *Cieņpilna attieksme pret citiem dalībniekiem. Nekomentē, neinterpretē, nedod padomus. Dalies ar informāciju tikai no savas lomas (kā aizvietotājs) un pēc vadītāja uzaicinājuma. *STOP noteikums – rūpējies par savu psiholoģisko komfortu. Tu vari atteikties būt aizvietotājs jebkādai lomai jebkura iemesla dēļ. Tāpat tev ir iespēja jebkurā brīdī pārtraukt savu izvietojumu, ja esi klients, nepaskaidrojot iemeslu.
@dveseleselpa