*Darbs grupā ir konfidencionāls. Grupā atklātais paliek tajā un tālāk netiek izpausts; *Stabils interneta pieslēgums, video kamera, vide, kurā Tevi neviens netraucēs; *Cieņpilna attieksme pret citiem dalībniekiem. Nekomentē, neinterpretē, nedod padomus. Dalies ar informāciju tikai no savas lomas (kā aizvietotājs) un pēc vadītāja uzaicinājuma. *Aizvietotājiem: ja neesi aktīvā aizvietotāja lomā, izslēdz mikrofonu. *Ja grupa jāatstāj agrāk, brīdini par to vadītāju. Tāpat pabrīdini, ja grupai plāno pievienoties vēlāk. *STOP noteikums – rūpējies par savu psiholoģisko komfortu. Ja atrašanās lomā ir emocionāli, enerģētiski grūta, informē par to vadītāju, un tu varēsi iziet no aizvietotās lomas. Tu vari attiekties būt aizvietotājs jebkādai lomai jebkura iemesla dēļ. Tāpat tev ir iespēja jebkurā brīdī pārtraukt savu izvietojumu, ja esi klients, nepaskaidrojot iemeslu. Šādā gadījumā pilna maksa par izvietojumu netiek ņemta, tomēr priekšapmaksa atgriezta netiek. *Klientiem: priekšapmaksa netiek atgriezta, bet var tik pārcelta vienu reizi, brīdinot līdz iepriekšējās dienas vakaram.
@dveseleselpa