Garīgā meklējuma dimensijas

Attiecībās ar Dievu mēs iemiesojam dažādas brieduma stadijas. Dažādas savas esības stāvokļus Dieva meklējumā, kontaktā ar Viņu. (*Visdrīzāk, jēdziens ‘stadijas’ nav īsti atbilstošs, jo apzīmē secīgu izaugsmi un sava veida hierarhiju, tomēr ir izjūta, ka visi šie pieredžu slāņi mūsos eksistē vienlaicīgi). Dziļas simbiozes stāvoklī, […]

Read more

Sievišķās iniciācijas ceļš

Par sievietes garīgo ceļu pie sevis – sievišķo iniciāciju –  šobrīd atrodams daudz informācijas un pieredžu ieguves iespēju  – gan literatūras, gan praktisku nodarbību un grupu, ezotērisku skolu, mākslas izpausmju. Tverot impulsus sociālajā telpā bieži rodas sajūta, ka šī tēma tieši pēdējās desmitgadēs ir nobriedusi […]

Read more