Jautājumi un atbildes par holodinamiku

–Kā notiek holodinamikas process?–

Holodinamikas process ir ceļojums savā iekšējā telpā, dialogs ar savas zemapziņas tēliem un Augstāko Es. Vadītājs šajā procesā pilda pavadoņa lomu, palīdzot “ceļiniekam” gūt atbildes uz saviem jautājumiem pašam. Otra vadītāja funkcija ir uzņemties kreisās puslodes uzdevumus – racionālo domāšanu (jautājumu formulēšana, atbilžu precizēšana, orientācija reālajā laikā) – tā, lai klients procesa gaitā pilnībā var nodoties labās puslodes sniegtās informācijas uztveršanai un darbam ar to. Tehniski process ir dialogs jautājumu-atbilžu formā starp procesa vadītāju un klientu, klientam izdzīvojot fizisku sajūtu izmaiņas/emocionālas katarses/atklāsmes/transformācijas dažādos līmeņos

–Cik ilgs ir holodinamikas process?–

Holodinamikas procesa ilgums atšķiras. Vidējais ilgums ir 1,5-2 h, bet process var būt arī intensīvāks un īsāks, piem. pat 30 min, kā arī garāks – 3-3.5 h – tomēr reti kad vēl ilgāks, jo zūd procesa efektivitāte.

–Kas ir holodains?–

Holodains jeb “ēna” ir nenobriedis personības aspekts, kas holodinamikas procesa gaitā parādās tēla vai fiziskas sajūtas veidā – tas var būt dzīvnieka, auga, cilvēka tēls, kā arī ķermeniska – smaguma, aukstuma sajūta, sāpes u.c. V. Vulfs (holodinamikas metodes pamatlicējs) savā teorētiskajā izklāstā sākotnēji par holodainiem dēvē praktiski jebkurus zemapziņas tēlus, arī “pozitīvos” – iekšējos aizstāvjus, etalonus. Būtībā var teikt ka holodains ir dziļāku zemapziņas slāņu informācijas manifestācija labās puslodes interpretācijā, resp. tēla formā. Holodinamikas procesa mērķis ir iepazīt holodainus un tos transformēt – no problemātiskiem aspektiem aspektos, kas kļūst par palīgiem patības izaugsmē. Tomēr, ārkārtīgi svarīgi hodinamikas procesa gaitā ir vispirms pilnībā pieņemt un atzīt šīs izstumtās personības daļas (tās ir kā bērni, kuru eksistence un tiešā saistība ar jums ir fakts); tikai pēc tam ir iespējams pāriet pie transformācjas etapa. Veiksmīgas transformācijas atslēga ir holodaina pozitīvā nolūka atklāšana.

–Vai tas ir droši?–

Kā trāpīgi minēja mana draudzene, arī holodinamikas praktiķe – lai cik mežā ir skaisti, tajā pastaigāties var izrādīties riskanti – var izlīst kāda čūska vai iedzelt bite, neviens no tā nav pilnībā pasargāts… Var, protams, palikt mājās un neko jaunu neieraudzīt – tā ir katra cilvēka izvēle.
Pati par sevi holodinamikas metode ir droša, ņemot vērā to, ka to būtībā vada pats ceļinieks (klients), ieejot savā zemapziņā tik tālu, cik ir gatavs. Ārkārtīgi būtiska procesā ir saiknes nodibināšana ar resursu daļu, personības nobriedušajiem aspektiem, kā arī dievišķā formu, kas ceļiniekam ir atbilstoša – bez tā process var izvērsties par vāveres riteni. Holodinamikas procesā ir vairāki drošības “spilveni” (pastāvīga atsaukšanās uz Augstāko Es; holodainu “nepazaudēšana”; u.c.), par kuriem zinot un kurus izmantojot, process nevarēs kļūt traumatisks, bet būs dziedējošs un spēcinošs. Tomēr holodinamikas metode nav piemērota cilvēkiem ar nopietnām psihiskām saslimšanām un narkotisko vielu atkarīgiem cilvēkiem.

Jums varētu interesēt arī
@dveseleselpa