Mīlestības lauks

Pirmais un galvenais nosacījums, lai holodinamikas process (būtībā, jebkura psiholoģiskās pārveides metode) izdotos, ir Mīlestības lauks. Tā ir telpa – iekšēja un ārēja, ko mēs radām, atverot savu sirdi, pilnībā pieņemot sevi, otru cilvēku un visu, kas caur mums plūst – nevērtējot un cieņpilni. Tikai šādā – iekšēja siltuma un gaismas piepildītā, drošā telpā var notikt dvēseles atvēršanās un dziedināšana. Esībai šajā – Mīlestības stāvoklī ir daudz apzīmējumu, kā arī metožu, kā tajā nonākt – katrs atradīs sev piemērotāko. Holodinamikas ieteiktās ir elpošana (dziļa, lēna, bez pauzes), uzmanība koncentrācija uz ceļinieku (šobrīd uz pasaules nav nekā svarīgāka par šo cilvēku/ problēmu/transformāciju) un kontakts caur sirds centru.

Ja Mīlestības lauks (vadītāja- paša ceļinieka-grupas) ir spēcīgs un ceļinieks tam spēj atvērties, transformācija bieži notiek it kā pati no sevis. Turklāt, ja process noris grupā, ieguvēji ir visi klātesošie, gūstot iespēju piedzīvot dziļu pārveidi, jo enerģija kopīgajā laukā ir vienota.

Jums varētu interesēt arī
@dveseleselpa